Společnost byla založena v roce 1994 s hlavním cílem posílit rozvoj softwarových produktů v České republice. Tento svůj prvotní cíl společnost rozvíjela a naplňovala.

V roce 2005 měníme svůj záměr a směřujeme výhradně do ekonomické sféry podniků a drobných podnikatelů. Naše společnost řeší ekonomické, daňové a účetní otázky a povinnosti vůči státním institucím pro jiné společnosti a pro drobné podnikatele. Jsme tým ekonomických, daňových a účetních poradců, kteří pracují společně, využíváme maximálně synergie při řešení všech položených ekonomických a daňových otázek. Umíme zpracovat účetnictví společností, včetně mzdové a personální agendy. Umíme vypracovat ekonomické analýzy, žádosti pro úvěr od bank a umíme poradit podnikatelům jakým způsobem zpracovat nezbytné vnitřní směrnice organizace. Daňový poradce v našem týmu, zpracuje daňová přiznání a spolupracuje s podniky při řešení jejich daňové optimalizace. Daňový poradce posune daňový závazek jak umožňuje zákon.

Naší snahou je, aby každý zákazník

  • byl prostřednictvím našich služeb co nejlépe informován o ekonomickém vývoji ve společnosti (o což se snažíme maximální pružností jak v termínech předávání informací, tak i ve struktuře těchto informací).
  • vedl veškerou evidenci v souladu se zákony (což zajišťujeme díky soustavnému vzdělávání našich pracovníků)
  • zaplatil cenu přiměřenou výhodám, které z toho má (což realizujeme dobrou dohodou, které činnosti a jak vykonávat).

©copyright 2008, Infosoft Praha s.r.o. Všechna práva vyhrazena cnt